TBS.9.2022: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 6 w Pruszkowie 

Data przetargu: 11.05.2022 r. ZMIANA TERMINU -> 19.05.2022 r.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 2 700 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e9a0e67-c217-11ec-aa46-6a814e8de928
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00131050/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje