TBS.11.2022

Część 1 – modernizacja tarasu przynależącego do Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie,

Część 2 – modernizacja balustrad tarasu Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Kraszewskiego 13  w Pruszkowie.

 

Data przetargu: 05.05.2022 r

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ac77991-c07f-11ec-aa46-6a814e8de928
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00127740/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje