ZO.6.2022 – Wykonanie przeglądu rocznego, 5 – letniego budowlanego oraz 5 – letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o

Zmiana terminu składania ofert -> Termin składnia ofert upływa w dniu 26.04.2022 r. , godz. 10:00