ZO.W.6.2022 – wymianę izolacji stropodachu w budynku przy ul. Armii Krajowej 30 w Pruszkowie Wspólnoty Mieszkaniowej będącej  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o

Termin składania ofert: 19.07.2022 r. godz. 10:00